Kalsekar Hospital, Hospital, Mumbra, Thane, Mumbai